3 1
4 1

For Rent

29,500,000
 • Dự án: 59 Ngo Tat To
 •  2  117sqm  1050
950
 • Dự án: 59 Ngo Tat To
 •  1  1  950
Liên hệ
 • Dự án: 59 Ngo Tat To
 •  1  75sqm  1130
1,750
 • Dự án: 59 Ngo Tat To
 •  2  108sqm  1750
1,030
 • Dự án: 59 Ngo Tat To
 •  1  108sqm  1030
1,600
 • Dự án: 59 Ngo Tat To
 •  2  108sqm  1600
930
 • Dự án: 88 Song Hanh, An Phu ward, district 2
 •  1  70sqm  930
More for rent

For Sale

Liên hệ
 • Dự án: 59 Ngo Tat To, Binh Thanh district
 •  1  70  
1,550
 • Dự án: 59 Ngo Tat To
 •  2  145sqm  1550
6,250,000,000
 • Dự án: 59 Ngo Tat To
 •  1  75m2  
Liên hệ
 • Dự án: 59 Ngo Tat To
 •  3  140sqm  
Liên hệ
 • Dự án: 59 Ngo Tat To
 •  1  70sqm  
Liên hệ
 • Dự án: 59 Ngo Tat To, Binh Thanh district
 •  3  160sqm  
17,000,000,000
 • Dự án: 59 Ngo Tat To, Binh Thanh district
 •  3  160m2  
More for sale