3 1
4 1

For Rent

1,300
 • Dự án: 59 Ngo Tat To
 •  2  105sqm  1300
1,600
 • Dự án: 59 Ngo Tat To
 •  2  108sqm  1600
1,400
 • Dự án: 59 Ngo Tat To
 •  2  106  1400
30,000,000
 • Dự án: 59 Ngo Tat To
 •  1  69sqm  1200
Liên hệ
 • Dự án: 59 Ngo Tat To
 •  3  140  
1,000
 • Dự án: 59 Ngo Tat To
 •  1  70sqm  1000

City Garden For Rent

FOR RENT 2 bedroom City Garden

34,000,000
 • Dự án: 59 Ngo Tat To, Binh Thanh district
 •  2  106m2  1400
19,500,000
 • Dự án: 59 Ngo Tat To, Binh Thanh district
 •  1  70sqm  765
More for rent

For Sale

6,250,000,000
 • Dự án: 59 Ngo Tat To
 •  1  75m2  
Liên hệ
 • Dự án: 59 Ngo Tat To
 •  3  140sqm  
Liên hệ
 • Dự án: 59 Ngo Tat To
 •  1  70sqm  
Liên hệ
 • Dự án: 59 Ngo Tat To, Binh Thanh district
 •  3  160sqm  
17,000,000,000
 • Dự án: 59 Ngo Tat To, Binh Thanh district
 •  3  160m2  
Liên hệ
 • Dự án: 59 Ngo Tat To, Binh Thanh district
 •  1  69sqm  
Liên hệ
 • Dự án: 59 Ngo Tat To, Binh Thanh district
 •  1  75sqm  
More for sale