bán căn hộ City Garden Giai Đoạn 2

Showing 1–30 of 103 results

21,000,000
 • Dự án: 59 Ngo Tat To, Binh Thanh district
 •  1  70sqm  850
58,500,000
 • Dự án: 59 Ngo Tat To, Binh Thanh district
 •  3  160sqm  2340
40,800,000
 • Dự án: 59 Ngo Tat To, Binh Thanh district
 •  3  145m2  1600
20,000,000
 • Dự án: 59 Ngo Tat To, Binh Thanh district
 •  1  70sqm  800
22,500,000
 • Dự án: 59 Ngo Tat To, Binh Thanh district
 •  1  70sqm  900
Liên hệ
 • Dự án: 59 Ngo Tat To, Binh Thanh district
 •  2  117m2  
Liên hệ
 • Dự án: 600A Dien Bien Phu, Binh Thanh district
 •  4  300  
27,000,000
 • Dự án: 59 Ngo Tat To, Binh Thanh district
 •  1  70sqm  1100
48,300,000
 • Dự án: 59 Ngo Tat To, Binh Thanh district
 •  3  140sqm  1950
21,000,000
 • Dự án: 59 Ngo Tat To, Binh Thanh district
 •  1  70sqm  850
Liên hệ
 • Dự án: 59 Ngo Tat To, Binh Thanh district
 •  2  105m2  
27,000,000
 • Dự án: 59 Ngo Tat To, Binh Thanh district
 •  1  70sqm  1100
26,500,000
 • Dự án: 59 Ngo Tat To, Binh Thanh district
 •  1  70sqm  1050
Liên hệ
 • Dự án: 59 Ngo Tat To, Binh Thanh district
 •  1  75m2  
Liên hệ
 • Dự án: 59 Ngo Tat To, Binh Thanh district
 •  1  68sqm  
Liên hệ
 • Dự án: 59 Ngo Tat To, Binh Thanh district
 •  2  145m2  
22,000,000
 • Dự án: 59 Ngo Tat To, Binh Thanh district
 •  1  70sqm  900
22,000,000
 • Dự án: 59 Ngo Tat To, Binh Thanh district
 •  1  70sqm  880
74,000,000
 • Dự án: 59 Ngo Tat To, Binh Thanh district
 •  4  215sqm  3000
Liên hệ
 • Dự án: 59 Ngo Tat To, Binh Thanh district
 •  4  220  
22,300,000
 • Dự án: 59 Ngo Tat To, Binh Thanh district
 •  1  68m2  900
37,000,000
 • Dự án: 59 Ngo Tat To, Binh Thanh district
 •  2  106m2  1500
Liên hệ
 • Dự án: 59 Ngo Tat To, Binh Thanh district
 •  2  106m2  
Liên hệ
 • Dự án: 59 Ngo Tat To, Binh Thanh district
 •  1  145sqm  
36,750,000
 • Dự án: 59 Ngo Tat To, Binh Thanh district
 •  2  102sqm  1500
22,000,000
 • Dự án: 59 Ngo Tat To, Binh Thanh district
 •  1  70sqm  
39,000,000
 • Dự án: 59 Ngo Tat To, Binh Thanh district
 •  2  108sqm  1600
Liên hệ
 • Dự án: 59 Ngo Tat To, Binh Thanh district
 •  1  63m2  
50,000,000
 • Dự án: 59 Ngo Tat To, Binh Thanh district
 •  3  145sqm  1850
8,300,000,000
 • Dự án: 59 Ngo Tat To, Binh Thanh district
 •  2  117m2  338750