Mặt bằng toà Promenade – City Garden quận Bình Thạnh

toanha

Toà nhà chung cư hình elip độc đáo City Garden nhìn từ trên cao, 17.000m2 tiện ích cây xanh bao quanh.

1. Mặt bằng tầng tháp căn hộ Promenade City Garden

toathap

Mặt bằng căn hộ Promenade từ tầng 3-14

toathap2

Mặt bằng căn hộ Promenade tầng 15 & 16

toathap3

Mặt bằng căn hộ Promenade từ tầng 17 – 27

2. Chi tiết mặt bằng căn hộ 1 phòng ngủ Soho tháp Promenade – City Garden

01

Soho A tháp P1 – 69,11 m2

02

Soho B tháp P1 – 75,09 m2

03

Soho C tháp P1 – 75,74 m2

04

Soho D tháp P1 – 67,86 m2

05

Soho A tháp P2 – 69,11 m2

06

Soho B tháp P1 – 75,09 m2

07

Soho C tháp P1 – 75,74 m2

08

Soho D tháp P1 – 67,86 m2

3. Chi tiết mặt bằng căn hộ 2 phòng ngủ Cosmopolitian tháp Promenade – City Garden

09

Căn hộ Cosmopolitian C tháp P1 – 107,63 m2

10

Căn hộ Cosmopolitian D tháp P1 – 67,86 m2

11

Căn hộ Cosmopolitian C tháp P2 – 107,63 m2

12

Căn hộ Cosmopolitian D tháp P2 – 67,86 m2

4. Chi tiết mặt bằng căn hộ 3 phòng ngủ Metropolitian tháp Promenade – City Garden

13

Căn Metropolitian A tháp P2 – 145,91 m2

14

Căn Metropolitian B tháp P1 – 145,44 m2

15

Căn Metropolitian D tháp P1 – 158,75 – 160,52 m2

16

Căn Metropolitian A tháp P2 – 145,91 m2

5. Chi tiết layout mặt bằng penthouse tháp Promenade – City Garden Bình Thạnh

bình thạnh city garden tháp Promenade 2048x1156 1

Penthouse Amalfi

Penthouse Monaco

Penthouse Monaco

Penthouse Portofino

  • Căn hộ penthouse AMALFI tầng 27A nằm ở tòa PROMENADE 1 – diện tích sử dụng: 300m2, diện tích sân vườn: 108m2, 03 phòng ngủ.
  • Căn hộ penthouse CAPRI tầng 27A nằm ở tòa PROMENADE 1 – diện tích sử dụng: 318m2, diện tích sân vườn: 75m2, 04 phòng ngủ.
  • Căn hộ penthouse MONACO tầng 30A nằm ở tòa PROMENADE 2 – diện tích sử dụng: 287m2, diện tích sân vườn: 84m2, 03 phòng ngủ.
  • Căn hộ penthouse PORTOFINO tầng 30A nằm ở tòa PROMENADE 2 – diện tích sử dụng: 300m2, diện tích sân vườn: 108m2, 03 phòng ngủ.